Wybierz język:

Zarządzanie procesem testowania

Technologia

Automatix schemat w tle
  • Testowanie jest nie tylko inherentną częścią każdego procesu tworzenia aplikacji, ale coraz częściej ze względów bezpieczeństwa lub wymagań norm pojawia się również na innych etapach, w tym na końcowych etapach produkcji. Dzięki umiejętnie skonstruowanym testom i środowisku możliwe jest ich ponowne wykorzystanie w celu weryfikacji poprawności działania już wyprodukowanego urządzenia bądź systemu.
  • Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy produkcja wiąże się z montażem ręcznym (półautomatycznym), z natury bardziej narażonym na niedokładności i błędy oraz niewielkim wolumenem produkcji.
  • Nasze usługi testowe obejmują wsparcie w zakresie integracji procesu testowego z istniejącymi u klienta systemami zarządzania, cyklem życia produktu lub aplikacji (ang. ALM – Application Lifecycle Management, PLM – Product Lifecycle Management).
  • Dostarczamy własne narzędzia wspomagające zarządzanie testami, które wykorzystują mechanizmy współpracy z systemami innych producentów, takie jak standard OSLC.
  • Jeśli zachodzi potrzeba, jesteśmy w stanie zdefiniować proces testowy od początku do końca.