Wybierz język:

Usługi testowe

Usługi

Automatix puzzle binarne

W zakresie naszej głównej działalności leży projektowanie oraz testowanie oprogramowania. Zajmujemy się również doradztwem technicznym w zakresie wdrożeń nowych technologii i nowatorskich rozwiązań oraz prototypowaniem i produkcją specjalizowanych urządzeń elektronicznych, wykorzystujących technologię systemów wbudowanych.

Jesteśmy specjalistami, dzięki którym osiągniecie bezpieczeństwo funkcjonalne zaawansowanych technologicznie systemów zawierających elementy elektryczne, elektroniczne, programowalne. Dzięki nam Wasze urządzenia spełnią europejskie normy bezpieczeństwa.

Nasz zespół to inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem na rynku europejskim. Ich specjalistyczna wiedza jest poparta Certyfikatami ISTQB.

Naszym klientom oferujemy:

  • Analizę systemu,
  • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
  • Dostosowane do indywidualnych potrzeb testy automatyczne.

Testy funkcjonalne produktu obejmują szczegółową weryfikację wymagań funkcjonalnych poczynając od integracji poszczególnych komponentów systemu, aż po testowanie z punktu widzenia użytkownika końcowego. Wykonywane są w oparciu o istniejące testy automatyczne bądź manualne i wspomagane zaawansowanymi technikami oraz narzędziami z dziedziny analizy obrazu jak również i robotyki. Wszędzie tam, gdzie kwestie bezpieczeństwa stawiane są na pierwszym miejscu, do testów funkcjonalnych stosowane są techniki minimalizujące ryzyko interferencji z wewnętrznymi procesami testowanego systemu.

Obecnie Spółka prowadzi projekty w zakresie testowania oprogramowania sterującego pojazdami szynowymi, głównie lokomotywami spalinowymi i wielosystemowymi.

Projektujemy środowisko symulacyjne do testowania centralnego systemu sterującego lokomotywą oraz produkujemy urządzenia diagnostyczne dla pojazdów szynowych, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania techniczne oraz doświadczenia zdobyte w ramach współpracy z inżynierami z Niemiec i Szwajcarii.