Wybierz język:

Outsourcing

Usługi

automatix dwie ręce z puzzlami

Testy przeprowadzane przez firmę Automatix na zlecenie naszych klientów sprawdzają oprogramowanie złożonych technicznie systemów poprzez przeprowadzanie symulacji podczas fazy produkcji. Prowadzi to – w porównaniu z testowaniem oprogramowania w rzeczywistych aplikacjach – do znacznej oszczędności czasu i pieniędzy.

Przykładowo, w przypadku testów oprogramowania sterującego komputerem lokomotywy, zmniejszenie kosztów jest osiągane poprzez to, że w procesie testowania nie używa się fizycznej lokomotywy. W ten sposób redukuje się do minimum konieczność wykorzystania torów testowych.

Nasze systemy testowe składają się z:
• urządzenia symulacyjnego lub wielu wzajemnie połączonych urządzeń symulacyjnych;
• odpowiedniego środowiska symulacyjnego, które obejmuje zarówno dane wejściowe bodźców testowych, jak i rejestrację reakcji systemu.

Testowany sterownik jest zintegrowany ze środowiskiem symulacyjnym w celu przeprowadzenia analizy w realistycznych warunkach. Jest to również możliwe w rzeczywistym czasie. Wymagania testowe i protokoły wyników testów przekazywane są klientom zgodnie z klauzulami umów do SZJ (System Zarządzania Jakością) klienta.