Wybierz język:

ELMo

Produkty

Automatix kolaż transportu

Electromechanical Logic Modelling – ELMo (pol. Modelowanie Logiki Elektromechanicznej)

ELMo jest modułem symulacyjnym bazującym na schematach elektrycznych – może symulować setki komponentów w czasie rzeczywistym.

Model logiki elektromechanicznej jest generowany automatycznie w oparciu o dokumentację pojazdu. AGILE zawiera wewnętrzną bazę danych z informacją na temat komponentów elektromechanicznych. W oparciu o schematy elektryczne i inną dokumentację, przeprowadza symulację logiczną całego systemu. Następnie ten model logiczny komunikuje się z modelami funkcjonalnymi i magistralami. ELMo może działać na komputerze osobistym typu PC z systemem operacyjnym Windows lub systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, takim jak PharLap na NI PXI.

Główna funkcjonalność:

– Modelowanie schematów elektrycznych w czasie rzeczywistym.

– Automatyczna konfiguracja w oparciu o pliki ze schematami.