Wybierz język:

Konsultacje/Certyfikacja

Usługi

Automatix dwóch dyskutujących biznesmenów

Nasze konsultacje obejmują pomoc we wprowadzaniu procesu projektowania/produkcji/testu oprogramowania zgodnego z normą PN-EN 50128:2011. W ten sposób umożliwiamy producentom pojazdów szynowych i sprzętu kolejowego wejście na rynki zachodnie. Nasze testy pozwoliły dotąd na otrzymanie ok. 14 homologacji do użytkowania na terenie Niemiec (EBA).

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze, począwszy od fazy opisu wymagań, poprzez fazę projektowania, aż po końcowy odbiór produktu.
Aby osiągnąć znaczną minimalizację kosztów oraz przyspieszyć wdrożenie produktu do produkcji, tworzymy automatyczne środowiska testowe, symulujące wybraną część systemu lub fizyczny komponent.

Przy pomocy testów funkcjonalnych jesteśmy w stanie dokonać weryfikacji oprogramowania bez znajomości jego kodu. Takie podejście do tworzenia oprogramowania niesie za sobą znaczne oszczędności związane z usuwaniem defektów już po jego wdrożeniu.

Wymagania  produktowe i procesowe są wnikliwie analizowane pod kątem spójności, kompletności i zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Analizę tę przeprowadza nasz wykwalifikowany zespół ekspertów. Pozwala to na zaoszczędzenie Państwu kłopotów w fazie projektowania oraz implementacji.

Ponadto sporządzamy dokumentację, począwszy od specyfikowania wymagań aż po dokumentację techniczną. Przy tworzeniu dokumentacji uwzględniamy najnowsze trendy sporządzania dokumentacji technicznej, m.in. używamy języków modelowania systemów UML/SysML (ang. Systems Modeling Language).