Wybierz język:

AGILE

Produkty

automatix innowacje

Automatically Generated Interactive Logic Engine →AGILE

AGILE to wszechstronna platforma do przeprowadzania symulacji funkcjonalnej i elektrycznej, zaprojektowana specjalnie do automatyzacji testów.

AGILE składa się z różnych modułów, takich jak:

1. Electromechanical Logic Modelling → ELMo

2. Modelowanie funkcjonalne

AGILE stosuje podejście modeli funkcjonalnych w celu przeprowadzenia symulacji wszystkich urządzeń, które są bardziej złożone niż prosty komponent elektromechaniczny.

Modele funkcjonalne mogą zawierać wewnętrzne maszyny stanów, logikę, podstawową symulację, itp.

Główna funkcjonalność:

– Modelowanie w czasie rzeczywistym złożonych urządzeń z wewnętrzną logiką.

3. Automation Interface – AI (pol. Interfejs Automatyzacji)

Automation Interface jest modułem pozwalającym na zdalny dostęp do wszystkich wewnętrznych danych w ramach AGILE. Interfejs ten bazuje na połączeniu TCP/IP, które wspomaga różne urządzenia.

AI umożliwia odczyt i modyfikację wszystkich danych wewnętrznych, łącznie z sygnałami elektromechanicznymi, jak i tymi pochodzącymi z magistral. Umożliwia również wysyłanie poleceń do AGILE.

AI zapewnia również funkcjonalność logowania, która umożliwia analizę zachowania sygnału w danym okresie czasu.

Główna funkcjonalność:

– Zapewnienie zdalnego dostępu do danych AGILE.

– Możliwość wysyłania poleceń do AGILE.

4. Obsługa magistral

AGILE wspomaga ogromną liczbę powszechnie używanych magistral pojazdów, takich jak CAN, łącznie z CANopen, MVB, PROFIBUS, PROFINET oraz Ethernet.

Może się również komunikować przy użyciu analogowych lub cyfrowych danych wejścia i wyjścia. Konfiguracja magistrali jest przeprowadzana dynamicznie w oparciu o pliki konfiguracyjne lub bazy danych.

Główna funkcjonalność:

– Komunikacja z testowanym obiektem.

– Komunikacja z innymi urządzeniami.

5. Graphical User Interface (GUI) (pol. Graficzny Interfejs Użytkownika)

AGILE zawiera Graficzny Interfejs Użytkownika z możliwymi do przystosowania, łatwymi w użyciu, funkcjonalnymi panelami.

GUI umożliwia wysyłanie poleceń do AGILE (start/stop/restart, itp.), modyfikowanie wewnętrznych parametrów lub ładowanie różnych projektów. Możliwe do przystosowania panele pozwalają stworzyć interfejs użytkownika, który będzie przypominał prawdziwy wygląd symulowanych urządzeń.

Główna funkcjonalność:

– Interfejs użytkownika do nadzoru AGILE.

– Interfejs użytkownika naśladujący rzeczywiste urządzenia.