Wybierz język:

3T Black Box

Produkty

automatix drukarka 3d monitor klawiatura

W związku z rosnącą złożonością produktów oraz coraz to większymi wymaganiami dotyczącymi zarówno sprawności, jak i bezpieczeństwa użytkowania, istotna staje się weryfikacja produktu na zgodność z jego specyfikacją oraz wymaganiami klienta już na etapie budowy. Wykrycie błędów poprzez przeprowadzenie testów pozwala na podjęcie odpowiednich działań przed oddaniem produktu do użytkowania, zapobiegając tym samym niepowołanym skutkom działania wadliwego oprogramowania, a co za tym idzie, poniesieniu nieplanowanych nakładów finansowych, utracie wizerunku firmy, a często również  utracie zdrowia lub życia użytkowników.

Dlatego też, w odpowiedzi na powyższe zapotrzebowanie zespół inżynierów oraz programistów Firmy Automatix opracował system 3T Black Box, który zapewnia nie tylko dużą powtarzalność testów przygotowanych zgodnie z wymaganiami klienta oraz w oparciu o fachową analizę wymagań normatywnych, oszczędność czasu a także nakładów finansowych producenta, ale również ciągły monitoring i zdalną analizę uzyskanych wyników przez zespół ekspertów.

Zaproponowany system 3T Black Box charakteryzuje się dużą elastycznością, rozumianą jako możliwość dostosowania do dowolnego urządzenia HMI klienta oraz możliwość testowania różnych parametrów użytkowych, dzięki czemu, po opracowaniu testów zgodnych z zadeklarowanymi wymaganiami oraz przepisami normatywnymi, może zostać dedykowany do testowania produktów z zakresu różnych dziedzin gospodarki.

Wykorzystanie zaprojektowanego i wykonanego przez zespół firmy Automatix 3T Black Box do automatycznego testowania, pozwala na:

  • testowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego bez konieczności ingerencji jednostki testującej w kod źródłowy, a tym samym brak konieczności przekazywania know-how producenta;
  • prowadzenie testów 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych stanowisk;
  • redukcję czasu realizacji projektu i kosztów;
  • wykrycie błędów działania i możliwość przeciwdziałania im przed komercyjnym wdrożeniem produktu na rynek;
  • ciągły monitoring testów połączony z automatyczną rejestracją danych oraz archiwizacją wyników badań;
  • zdalną obsługę testu na terenie producenta przez wyspecjalizowaną kadrę testującą bez konieczności jej fizycznej obecności;
  • przekierowanie, pozyskanych dzięki przeprowadzeniu automatycznych testów, wolnych zasobów kadrowych na inne obszary działania firmy, sprzyjając tym samym jej dalszemu rozwojowi.

Automatyczny proces testowania przy użyciu 3T Black Box pozwala zatem na potwierdzenie prawidłowości działania produktu, jak również uzyskanie raportu stanowiącego dokument uwierzytelniający prowadzenie przez producenta działań na rzecz weryfikacji i walidacji produktu.

Ogólny sposób działania 3T Black Box został zaprezentowany na krótkim filmie: